Anglické citáty

Občas není nad to, vyjádřit svůj světonároz, životní zkušenost nebo životní pouť slovy klasika a pokud možno, tak v originále.

Ať už mezi anglickými citáty hledáte nějaké moudro, které byste mohli poslat zahraničnímu příteli, či se chcete jen tak pročítat pravdivými a často i vtipnými větami a zároveň u toho brousit angličtinu, pak vězte, že anglické citáty jsou tím, co hledáte.

Na následujících řádcích naleznete nejslavnější motta a citáty o životě v angličtině s překladem, které vás pobaví a které se stanou perlou u kdejaké příležitosti.


Citáty v angličtině

Life, when is spent well, is long. (Život, když je strávený dobře, je dlouhý.)
Leonardo da Vinci 1452-1519
For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness. (Každá minuta tvého hněvu tě stojí 60 vteřin štěstí.)
Ralph Waldo Emerson 1803-1882
It is never too late to be what you might have been. (Nikdy není příliš pozdě být tím, kým byste být mohli.)
George Eliot 1819-1880
Happiness is a perfume which you cannot put on someone without getting some on yourself. (Štěstí, to je parfém, kterým nenavoníš někoho bez toho, aby trochu ulpělo i na tobě.)
Ralph Waldo Emerson 1803-1882
Family-there begins a love and never end. (Rodina- tam začíná štěstí a nikdy nekončí)
neznámý autor
To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. (Žít, to je ta nejvzácnější věc na světě. Většina lidí pouze existuje, toť vše.
Oscar Wilde 1854-1900
Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. (Vyber si práci, která tě baví a nebudeš muset pracovat jediný den svého života.)
Confucius 550-479 B.C.
Thinking is talking of soul with itself. (Myšlení je rozprava duše s ní samou.)
Plato 427 -347 B.C.
There is no wealth but life. (Není žádného bohatství, jen život.)
John Ruskin 1819-1900
The only way to get rid of a temptation is to yield to it. (Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je vzdát se jej.)
Oscar Wilde 1854-1900


Více citátů v češtině naleznete v kategoriích Vtipné citáty nebo Motta

O nás